criosonda
Instrumento usado para aplicar frío extremo a un área anatómica seleccionada.